Warunki Korzystania ze Witryny i Zasady Dopuszczalnego Użytkowania

Warunki Korzystania z Witryny

Wszystkie treści tej strony są chronione prawem autorskim © Boingo Wireless, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 1. Akceptacja warunków

 2. Poniższe warunki (niniejsza „Umowa”) dotyczą korzystania z witryny Boingo („Witryna”, „Strona”). Materiały w Witrynie są udostępniane przez Boingo Wireless, Inc. i / lub podmioty zależne („Boingo”) wyłącznie w celach informacyjnych, a poprzez pobieranie jakichkolwiek materiałów ze Strony wyrażasz zgodę na te warunki. Zgadzasz się, że odwiedzając Witrynę lub korzystając z dowolnych Usług Boingo (zgodnie z definicją poniżej) w jakikolwiek sposób, zgadzasz się, że przeczytałeś i zgadzasz się na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się bezwarunkowo na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie masz prawa do korzystania z Usług.

 3. SUsługi i Treści

 4. Strona internetowa www.boingo.com oraz nazwa domeny i wszelkie inne powiązane strony, funkcje, treści lub usługi aplikacji (w tym między innymi wszelkie usługi aplikacji mobilnych) oferowane przez Boingo w związku z tym są własnością i są obsługiwane przez Boingo. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Boingo może zaoferować świadczenie określonych usług, jak opisano bardziej szczegółowo w Witrynie, i które zostały wybrane przez Ciebie (wraz z taką stroną internetową, „Usługi”), wyłącznie na własny użytek , a nie dla użytku lub korzyści osób trzecich. Termin „Usługi” obejmuje, bez ograniczeń, korzystanie ze stron internetowych Boingo, wszelkie usługi świadczone przez Boingo dla Ciebie oraz Treści (zgodnie z definicją poniżej) oferowane przez Boingo na stronach internetowych Boingo. Boingo może zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług w dowolnym momencie, w tym dostępności dowolnej funkcji, bazy danych lub Treści. Boingo może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub wszystkich Usług bez powiadomienia lub odpowiedzialności. Boingo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i w dowolny sposób bez powiadomienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z takimi modyfikacjami. Korzystanie z Usług po takim powiadomieniu oznacza akceptację warunków niniejszej Umowy w zmienionej formie.

  Usługi i ich zawartość są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez użytkowników Usług i mogą być używane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wszystkie materiały wyświetlane lub wykonywane w Usługach (w tym między innymi tekst, grafika, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje (znane również jako „Treść” i obejmujące Treści Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej))) są chronione przez prawa autorskie. Będziesz przestrzegać wszystkich powiadomień o prawach autorskich, zasad dotyczących znaków towarowych, informacji i ograniczeń zawartych w jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem Usług i nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, przesyłać, wyświetlać , licencjonować, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów jakichkolwiek Treści lub treści stron trzecich lub innych podmiotów praw własności, które nie należą do Ciebie: (i) bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli oraz (ii) w jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek prawo strony trzeciej. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do klientów Boingo znajdują się pod następującym linkiem: https://www.boingo.com/legal/end-user-license-agreement-boingo-customer-agreement/.

  Boingo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w sprawie Twojego konta za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu komórkowego lub wiadomości tekstowych SMS. Jeśli jesteś klientem Boingo, Boingo zastrzega sobie prawo do wysyłania Ci wiadomości, które mogą mieć charakter informacyjny z numerów, które mogą być wykorzystywane przez Boingo („Wiadomości Informacyjne”), takich jak komunikaty dotyczące niedostępności Usług w Twojej okolicy lub w sytuacjach awaryjnych. Inne wiadomości od Boingo mogą mieć charakter komercyjny, wprowadzać do obrotu niektóre produkty i usługi („Wiadomości Marketingowe”). Różne przepisy prawne mają zastosowanie do Wiadomości Marketingowych i Wiadomości Informacyjnych, więc w niektórych przypadkach niniejsze warunki i zasady traktują każdą z tych kategorii w inny sposób i można zauważyć, że odpowiednie wiadomości tekstowe pojawiają się w telefonie inaczej.

  Wiadomości Marketingowe

  Subskrybując Wiadomości Marketingowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie do trzech (3) wiadomości marketingowych SMS miesięcznie od 47227.

  Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie Wiadomości Marketingowych od Boingo, wyślij słowo BOINGO pod numer 47227. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie Wiadomości Marketingowych, wybierając odpowiednią opcję w swoim profilu konta Boingo. Aby przerwać odbieranie Wiadomości Marketingowych, wyślij słowo STOP do 47227 w dowolnym momencie. Aby uzyskać pomoc lub informacje na temat tych wiadomości tekstowych, wyślij HELP pod numer 47227. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta 24/7, 866-726-4646. Boingo może przerwać program Wiadomości Marketingowych w dowolnym momencie.

  Szybkość przesyłania wiadomości i danych może dotyczyć Wiadomości Marketingowych; Boingo nie ma żadnej kontroli nad tymi stawkami ani obowiązkami jakie możesz mieć wobec swojego operatora w związku z usługą SMS. Rozumiesz i zgadzasz się, że Wiadomości Marketingowe wysyłane na Twój telefon komórkowy / urządzenie mogą być generowane przy użyciu zautomatyzowanej technologii. Twoja zgoda na otrzymywanie Wiadomości Marketingowych nie jest wymagana do dokonania zakupu. Wiadomości Marketingowe mogą nie być dostępne u twojego operatora. Operatorzy obecnie uczestniczący obejmują: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, Metro PCS, US Cellular, Boost Mobile, Virgin Mobile i Tier 2/3 Carrier Group. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości, to samo dotyczy Boingo oraz każdego innego operatora.

  Wiadomości Informacyjne

  Jeśli podasz nam swój numer telefonu komórkowego w profilu swojego konta, rozumiesz i zgadzasz się, że możesz otrzymywać Wiadomości Informacyjne, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania ich, jak opisano w niniejszych warunkach. Aby przerwać otrzymywanie Wiadomości Informacyjnych od Boingo, wyślij słowo STOP do 54921 w dowolnym momencie. Aby uzyskać pomoc lub informacje na temat tych wiadomości SMS, wyślij HELP na numer 54921. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta 24/7 pod numerem 1-866-726-4646. Boingo może przerwać program Wiadomości Informacyjnych w dowolnym momencie.

  Szybkość przesyłania wiadomości i danych może dotyczyć Wiadomości Informacyjnych; Boingo nie ma żadnej kontroli nad tymi stawkami ani obowiązkami jakie możesz mieć wobec swojego operatora w związku z usługą SMS. Rozumiesz i zgadzasz się, że Wiadomości Informacyjne wysyłane na Twój telefon komórkowy / urządzenie mogą być generowane przy użyciu zautomatyzowanej technologii.

  Wiadomości Informacyjne mogą nie być dostępne u twojego operatora. Operatorzy obecnie uczestniczący obejmują: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, Metro PCS, US Cellular, Boost Mobile, Virgin Mobile i Tier 2/3 Carrier Group. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości, to samo dotyczy Boingo oraz każdego innego operatora.

  Wiadomości Informacyjne nie są systemem powiadomień ratunkowych i nie należy na nich polegać w celu wysyłania powiadomień awaryjnych.

  Usługi są chronione prawem autorskim jako zbiorowa praca i / lub kompilacja, zgodnie z prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych Ameryki, konwencjami międzynarodowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie wolno modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, reprodukować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie 2), tworzyć dzieł pochodnych opartych na, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać, Treści, oprogramowania, materiałów lub Usług w całości lub w części.

  Możesz pobrać lub kopiować Treści (i inne elementy wyświetlane w Usługach do pobrania) wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego, pod warunkiem, że zachowasz wszystkie prawa autorskie i inne uwagi zawarte w takich Treściach. Nie będziesz przechowywać żadnej znaczącej części jakiejkolwiek Treści w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek Treści w celach innych niż osobiste, niekomercyjne użytkowanie jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Boingo lub posiadacza praw autorskich wskazanego w informacji o prawach autorskich takiej Treści. Jeśli łączysz się z Usługami, Boingo może w dowolnym momencie odwołać Twoje prawo do tego łącza, według własnego uznania Boingo. Boingo zastrzega sobie prawo do żądania uprzedniej pisemnej zgody przed połączeniem z Usługami.

  Użytkownik rozumie, że wszystkie informacje publikowane lub przekazywane prywatnie za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje lub treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usług w celu uzyskania dostępu do Internetu (w tym treści na dowolnej stronie internetowej, którą Użytkownik może odwiedzić) („Treść Publiczna”), są wyłączną odpowiedzialnością osób, od których pochodzi taka treść i że Boingo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści. Rozumiesz, że Boingo nie może zagwarantować tożsamości innych osób lub podmiotów, z którymi możesz wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Ponadto Boingo nie może zagwarantować autentyczności jakichkolwiek danych, które osoby lub podmioty mogą przekazywać na swój temat. Przyjmujesz do wiadomości, że dostęp do wszelkich Treści lub Treści Publicznych dostępnych za pośrednictwem Usług, jest na własne ryzyko i będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty jakiejkolwiek strony z tego wynikające.

  Boingo może – ale nie jest zobowiązane – zablokować dostęp do pewnych Treści publicznych, które uzna za nielegalne, które naruszają prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub które mogą zagrozić bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby. Jednak Boingo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publiczne, w tym treści publiczne, które Twoim zdaniem powinny zostać zablokowane przez Boingo. Niniejszym zwalniasz Boingo z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z twoim dostępem lub brakiem dostępu do jakichkolwiek Treści publicznych.

  W żadnym wypadku Boingo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym, między innymi, za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w związku z użyciem lub narażeniem na jakąkolwiek Treść opublikowaną, wysłaną pocztą elektroniczną, przesyłaną lub w inny sposób udostępnianą za pośrednictwem Usług.

 5. Ograniczona licencja na jedną kopię

 6. Zawartość Witryny jest chroniona prawem Stanów Zjednoczonych oraz ogólnoświatowymi prawami autorskimi i traktatami. Prawa autorskie do wszystkich materiałów na Stronie przysługują firmie Boingo. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden materiał na Witrynie lub zawierający Witrynę nie może być kopiowany, reprodukowany, rozpowszechniany, publikowany, pobierany, wyświetlany, lub przesyłany w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Boingo. Możesz kopiować materiały opublikowane przez Boingo na tej Stronie do użytku wewnętrznego, niekomercyjnego w ramach własnej organizacji, wyłącznie w celu wspierania produktów i usług Boingo. Ta ograniczona licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków. Ponadto Boingo może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie bez powiadomienia z dowolnego powodu. Po rozwiązaniu, musisz natychmiast zniszczyć wszelkie materiały pobrane, wydrukowane lub uzyskane w inny sposób ze Strony. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów w Witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich, przepisów o znakach towarowych, praw dotyczących prywatności i publikowania, przepisów komunikacyjnych i statutów lub innych obowiązujących praw, zasad lub przepisów i może narazić Cię na odpowiedzialność prawną i / lub sankcje karne.

 7. Ogólne Zastrzeżenie Dotyczące Witryny

 8. Chociaż firma Boingo próbowała zapewnić dokładność informacji na Stronie, Boingo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które mogą zawierać nieścisłości techniczne lub inne, pominięcia lub błędy typograficzne. Boingo może zmienić dowolne informacje lub inne materiały w Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Boingo nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów lub informacji w Witrynie. Korzystasz ze Strony na własne ryzyko. Boingo nie ma żadnych specjalnych relacji ani obowiązków powierniczych wobec ciebie. Przyjmujesz do wiadomości, że Boingo nie ma kontroli i nie ma obowiązku podejmowania żadnych działań dotyczących tego którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług; jakie Treści uzyskasz za pośrednictwem Usług; jakie efekty może mieć na Ciebie Treść; jak możesz interpretować lub używać Treści; lub jakie działania możesz podjąć w wyniku kontaktu z Treścią. Uwalniasz Boingo od wszelkiej odpowiedzialności za nabycie lub nie nabycie Treści za pośrednictwem Usług. Usługi mogą zawierać lub kierować do stron zawierających informacje, które niektóre osoby mogą uznać za obraźliwe lub nieodpowiednie. Boingo nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści zawartych w Usługach lub dostępnych przez Usługi, oraz Boingo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem autorskim, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych w Usługach lub dostępnych przez Usługi. Boingo nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących dokładności opisów w dowolnym miejscu w Usługach ani w odniesieniu do sugestii lub zaleceń dotyczących usług lub produktów oferowanych lub nabywanych za pośrednictwem Usług. Zakupione produkty i usługi (niezależnie od tego, czy stosują się do takich zaleceń i sugestii) są dostarczane „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” bez jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Boingo lub inne osoby, chyba że w odniesieniu do innych (tylko), w inny sposób sporządzone wyraźnie i jednoznacznie na piśmie przez wyznaczoną stronę trzecią dla konkretnego produktu lub usługi.

  USŁUGI, TREŚCI, STRONY INTERNETOWE, PRODUKTY I USŁUGI OTRZYMANE PRZEZ USŁUGI I JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE ZGODNIE Z ZASADĄ „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI W PRZYPADKU SZCZEGÓLNEGO CELU, NIEDOZWOLENIA LUB GWARANCJI ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH DŁUGICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ WIĘC ZASTOSOWANIA WOBEC CIEBIE. Boingo nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne, specjalne lub inne szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę lub uszkodzenie danych, utratę użytkowania lub uszkodzenia komputerów lub innych systemów, utracenie lub uszkodzenie programów, koszty towarów zastępczych i utraconych zysków lub przychodów, wynikające z używania lub niemożności korzystania z Witryny lub jakiegokolwiek produktu lub usługi Boingo, nawet jeśli firma Boingo została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc niektóre z powyższych ograniczeń lub wykluczeń mogą nie mieć zastosowania wobec ciebie.

 9. Zwolnienie od roszczeń

 10. Użytkownik zwolni i zabezpieczy firmę Boingo, jej spółki-matki, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, kierownictwo i pracowników (w tym, bez ograniczeń, od wszelkich szkód, zobowiązań, rozliczeń, kosztów i honorariów adwokackich) od wszelkich roszczeń lub żądań stron trzecich należnych do lub wynikających z dostępu do Usług, korzystania z Usług, naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub naruszenia przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 11. Ograniczenie odpowiedzialności

 12. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BOINGO, JEJ REKLAMOWCY, JEDNOSTKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY, ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE ODPOWIADAJĄ W ODNIESIENIU DO USŁUG, SIECI BOINGO LUB SIECI OSÓB TRZECICH , JAKICHKOLWIEK REKLAM LUB PRZEDMIOTÓW NINIEJSZEJ UMOWY W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZGODNOŚCI, ŚCIĄGNIĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ (I) ZA JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ W AGREGACJI W WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ 100 USD LUB OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI I WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI ZAKUPIONE ZA POMOCĄ USŁUG W OKRESIE 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH WNIOSEK; (II) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PUNKTYWNE LUB WTÓRNE JAKICHKOLWIEK SZKÓD; (III) Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB KOSZTÓW ZAMÓWIEŃ NA PODSTAWOWE TOWARY LUB USŁUGI; LUB (IV) ZA JAKĄKOLWIEK SPRAWĘ POZA NADZOROWĄ KONTROLĄ BOINGO. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC CIEBIE.

 13. Dane Osobowe

 14. Informacje przekazywane do Boingo za pośrednictwem formularzy na Witrynie lub w inny sposób podlegają Polityce Prywatności Boingo, która znajduje się na stronie https://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy/.

 15. Dopuszczalne Wykorzystanie

 16. Twój dostęp do Witryny i / lub jakichkolwiek produktów lub usług Boingo podlega zasadom dopuszczalnego użytkowania Boingo, dostępnym w Witrynie.

 17. Linki do innych stron / rekomendacje innych produktów

 18. Boingo nie składa żadnych oświadczeń dotyczących żadnej innej witryny, do której użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony Boingo, ani żadnych produktów wymienionych na Stronie Boingo, które nie są produktami Boingo. Gdy uzyskasz dostęp do witryny innej niż Boingo, uzyskujesz dostęp do niezależnej witryny, nad którą Boingo nie ma kontroli ani odpowiedzialności, a Ty robisz to na własne ryzyko. Obecność na Stronie linków do stron innych niż Boingo nie oznacza, że Boingo popiera lub akceptuje odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takich stron. Produkty wymienione na Stronie, które nie są bezpośrednio produkowane lub sprzedawane przez Boingo, są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych, a takie odniesienia nie oznaczają poparcia produktu lub usługi przez Boingo.

 19. Dostęp do Obszarów Chronionych Hasłem lub Obszarów Zabezpieczonych

 20. Niektóre obszary Witryny mogą być dostępne tylko za pomocą hasła. Dostęp do obszarów Witryny, które są chronione hasłem i / lub zabezpieczone, i korzystanie z nich jest zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników. Osoby nieupoważnione próbujące uzyskać dostęp do tych obszarów Witryny mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności drogą sądową.

 21. Informacje o produkcie i wydajności

 22. Wydajność produktu i usługi jest mierzona za pomocą określonych systemów komputerowych i komunikacyjnych oraz komponentów i odzwierciedla przybliżoną wydajność testowanych produktów i usług. Wszelkie różnice w sprzęcie lub oprogramowaniu mogą mieć wpływ na rzeczywistą wydajność, a klienci powinni zapoznać się z innymi źródłami informacji w celu oceny wydajności produktów i usług Boingo.

 23. Znaki Handlowe i Patenty

 24. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane i wyświetlane w Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usług firmy Boingo oraz jej dostawców i klientów. Nie udziela się, wyraźnie lub przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego lub logo używanego lub wyświetlanego w Witrynie, bez wyraźnej pisemnej zgody Boingo. Technologia i produkty Boingo, w tym produkty, które mogą być dostępne w Witrynie, są chronione przez jeden lub więcej patentów Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowe patenty i patenty w toku mogą również mieć zastosowanie w krajach swego pochodzenia.

 25. Przepisy Eksportowe

 26. Uzyskując dostęp do materiałów w tej Witrynie lub korzystając z niej, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się, nie jesteś pod kontrolą ani nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnego kraju, wobec którego Stany Zjednoczone zastosowały embargo na towary. Zgadzasz się, że nie będziesz eksportować ani „reeksportować” (przekazywać) materiałów ze Strony lub jakiegokolwiek produktu lub usługi, która zawiera takie materiały, chyba że zastosowałeś się do wszystkich obowiązujących kontroli eksportowych i zatwierdzeń rządu Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych, możesz odwiedzić stronę internetową Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa USA: http://www.bis.doc.gov.

 27. Ograniczone prawa rządu USA

 28. Wszystkie produkty, usługi i publikacje Boingo mają charakter komercyjny. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, oprogramowanie i dokumentacja dostępna do pobrania na tej stronie są „Przedmiotami handlowymi”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w 48 C.F.R. § 2.101, składający się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, ponieważ takie terminy są używane w 48 C.F.R. § 12.212 oraz 48 C.F.R. Odpowiednio 227,7202. Zgodnie z 48 C.F.R. § 12.212 oraz 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od przypadku, komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjne oprogramowanie i dokumentacja komputerowa są licencjonowane użytkownikom końcowym rządu USA (A) wyłącznie jako przedmioty komercyjne i (B) tylko z tymi prawami, które są przyznawane wszystkim inni użytkownicy końcowi zgodnie z niniejszą Umową.

 29. Termin i rozwiązanie

 30. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu rozwiązania przez Boingo. Boingo może rozwiązać niniejszą Umowę i dostęp do Witryny w odniesieniu do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej bez powiadomienia, w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Po rozwiązaniu wszystkie prawa przyznane w niniejszej Umowie natychmiast przestaną istnieć i użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z materiałów Witryny i zniszczyć wszystkie kopie materiałów pobranych z Witryny. Ponadto w przypadku, gdy stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że złamałeś którykolwiek z tych warunków użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia dostępu do tej witryny i podjęcia wszelkich innych działań, które według naszego uznania zostaną uznane za stosowne. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług w dowolnym momencie. Wszystkie warunki, które ze swej natury powinny przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, przetrwają.

 31. Rozdzielność

 32. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, postanowienie to zostanie zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności, lub w innym przypadku skreślone. W obu przypadkach pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

 33. Obowiązujące przepisy i egzekwowanie

 34. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z nim, bez względu na sprzeczność przepisów prawa. Wszelkie spory wynikające z lub dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, przy użyciu języka angielskiego zgodnie z Usprawnionymi Zasadami Arbitrażu i Procedurami Arbitrażu Sądowego i Usług Mediacyjnych, Inc. („ JAMS ”), a następnie przez jednego arbitra komercyjnego z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów dotyczących własności intelektualnej i umów handlowych, który zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS zgodnie z Usprawnionymi Zasadami Arbitrażu i Procedurami JAMS. Orzeczenie w sprawie przyznane w ten sposób może zostać wydane w sądzie mającym jurysdykcję lub do takiego sądu może zostać złożony wniosek o sądową akceptację każdego orzeczenia i nakazu wykonania, w zależności od przypadku. Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo do wszczęcia postępowania w sądzie właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w dowolnym momencie. Dla wszystkich celów niniejszej Umowy, strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych zlokalizowanych w Południowym Dystrykcie Kalifornii. Każda część niniejszej Umowy, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, zostanie uznana za oddzielną i nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Boingo może zmieniać tę Umowę od czasu do czasu, aktualizując ten wpis. Powinieneś odwiedzać tę stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć aktualne warunki, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

 35. Naruszenie praw autorskich

 36. Boingo zobowiązuje się do przestrzegania amerykańskiego prawa autorskiego i wymaga tego samego. Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r., 17 U.S.C. § 512 (c) (3) („DMCA”) zapewnia kurs działania dla właścicieli materiałów chronionych prawem autorskim, którzy uważają, że ich prawa wynikające z amerykańskiego prawa autorskiego zostały naruszone w Internecie. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał zawarty w Witrynie Boingo narusza Twoje prawa autorskie, powinieneś powiadomić Boingo o swoim roszczeniu z tytułu naruszenia praw autorskich zgodnie z poniższą procedurą. Boingo będzie przetwarzać wszystkie zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i podejmie odpowiednie działania zgodnie z wymaganiami DMCA i innych obowiązujących praw własności intelektualnej. DMCA wymaga, aby powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich były wysyłane do wyznaczonego przedstawiciela Boingo: Dział Prawny Boingo Wireless®, Inc. 10960 Wilshire Blvd. 23 piętro Los Angeles, CA 90024 e-mail: legal@boingo.com Aby zawiadomienie było właściwe, musi mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje (DMCA, 17 U.S.C. § 512 (c) (3)): (i) podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (ii) Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, o którym twierdzi się, że zostało naruszone; (iii) Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być wyłączony, a także informacje wystarczające do umożliwienia Boingo zlokalizowania materiału; (iv) dane kontaktowe strony skarżącej; (v) Oświadczenie, że strona skarżąca ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawicieli lub prawo; (vi) Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. W przypadku korzystania z Usług w związku z urządzeniem dostarczonym przez Apple, Inc. („Apple”) lub aplikacją Boingo uzyskaną za pośrednictwem Apple App Store (łącznie takie zastosowania są odtąd nazywane „Aplikacją”), zastosowanie ma co następuje:

  Zarówno Ty, jak i Boingo przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa jest zawarta tylko między Tobą a Boingo, a nie przez Apple, i że Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację lub Zawartość;

  • Aplikacja jest licencjonowana na podstawie ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu podstawy, wyłącznie do użytku w związku z Usługą do prywatnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, według wszystkich warunków niniejszej Umowy, ponieważ mają one zastosowanie do Usługi;
  • Z Aplikacji będziesz korzystać tylko w połączeniu z posiadanym przez Ciebie urządzeniem Apple;
  • przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Apple nie ma żadnego obowiązku dostarczania jakichkolwiek usług serwisowych i konserwacyjnych w odniesieniu do Aplikacji;
  • W przypadku niespełnienia przez Aplikację jakiejkolwiek obowiązującej gwarancji, w tym gwarancji wynikającej z przepisów prawa, możesz powiadomić Apple o takiej sytuacji; po otrzymaniu powiadomienia jedynym obowiązkiem gwarancyjnym Apple wobec Użytkownika będzie zwrot ewentualnej ceny zakupu Aplikacji;
  • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Boingo, a nie Apple, odpowiada za wszelkie roszczenia, które Ty lub jakakolwiek osoba trzecia może mieć w związku z Aplikacją;
  • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że Aplikacja lub twoje posiadanie i korzystanie z Aplikacji narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Boingo, a nie Apple, będzie odpowiedzialne za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich roszczeń o naruszenie;
  • Oświadcza i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” i że nie jesteś wymieniony na żadnej liście organizacji zabronionych lub ograniczonych;
  • Ty, jak i firma Boingo przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że korzystając z Aplikacji, będziecie przestrzegać wszelkich stosownych warunków umowy stron trzecich, które mogą mieć wpływ na takie użytkowanie lub na które takie warunki mogą mieć wpływ; i
  • Ty, jak i firma Boingo przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że Apple i podmioty zależne Apple są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszej Umowy, a po zaakceptowaniu niniejszej Umowy Apple będzie miał prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowało prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec ciebie jako beneficjent będący stroną trzecią niniejszego dokumentu.

Przyjęte Dopuszczalne Zasady Użytkowania

Przeglądając Witrynę Boingo i / lub korzystając z Oprogramowania i / lub Usług, zgadzasz się na następujące Dopuszczalne Zasady Użytkowania (DZU):

A. Boingo nie sprawuje kontroli redakcyjnej ani przeglądu treści jakiejkolwiek strony internetowej, transmisji poczty elektronicznej, grupy dyskusyjnej lub innego materiału utworzonego lub dostępnego za pośrednictwem Usług. Boingo może jednak usuwać, blokować, filtrować lub ograniczać dowolnymi innymi sposobami materiały, które według uznania Boingo mogą być niezgodne z prawem, mogą obciążać Boingo odpowiedzialnością lub mogą naruszać te Zasady. Boingo może współpracować z władzami prawnymi lub stronami trzecimi w dochodzeniu w sprawie podejrzenia lub domniemanego przestępstwa lub błędu cywilnego. Naruszenie tych DZU może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem dostępu do Usług i konta Boingo lub innych działań opisanych poniżej. Kiedy korzystasz z Usług, osoba trzecia, od której Boingo uzyskała prawo dostępu do odpowiedniego hotspotu, w którym używane są Usługi, jest zamierzonym zewnętrznym beneficjentem tych DZU. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje działania związane z Usługami. Wszelkie działania oszukańcze, obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem mogą być podstawą do wypowiedzenia prawa do dostępu lub korzystania z Usług. Użytkownik nie może publikować, przesyłać ani powodować publikowania lub przesyłania jakichkolwiek komunikatów lub zabiegów mających na celu uzyskanie hasła, konta lub prywatnych informacji od jakiegokolwiek innego użytkownika Usług. Korzystanie z Usług w celu naruszenia bezpieczeństwa jakiejkolwiek sieci komputerowej, łamania haseł lub kodów szyfrowania zabezpieczeń, przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów (w tym materiałów, które mogą być uznane za groźne lub obsceniczne) lub angażowania się w jakąkolwiek nielegalną działalność jest wyraźnie zabronione. Nie będziesz uruchamiał Maillist, Listserv, jakiejkolwiek formy autoreagenta lub „spamu” w Usługach, ani żadnych procesów, które działają lub są aktywowane, gdy nie jesteś zalogowany do Usług, lub które w inny sposób zakłócają prawidłowe działanie lub obciążają infrastrukturę Usług nadmiernie. Ponadto korzystanie z ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń lub innych procesów do „indeksowania”, „zdrapywania” lub „pająkowania” jakiejkolwiek części Usług jest surowo zabronione. Nie będziesz dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowego Usług. Będziesz odpowiedzialny za wstrzymanie, złożenie i zgłoszenie wszystkich podatków, ceł i innych ocen rządowych związanych z twoją działalnością w związku z Usługami.

Rozumiesz i zgadzasz się, że Boingo ma wyłączne prawo do decydowania o tym, czy naruszasz którekolwiek z ograniczeń określonych w tej sekcji, i będzie miało wyłączne prawo decydowania o sposobie postępowania w związku z tym.

B. Bez ograniczania powyższego, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie o świadczenie Usług lub za naszą wyraźną pisemną zgodą (w którym to przypadku musisz przestrzegać wszelkich warunków odnoszących się do takiego wykorzystania, które określimy), zgadzasz się nie korzystać z Usług, Oprogramowania i / lub strony Boingo:

 1. do przekazywania jakichkolwiek informacji lub materiałów pisemnych, graficznych lub fotograficznych („Materiał”) (poprzez przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób), które są niezgodne z prawem, groźne, obraźliwe, nękające, przedstawiające torturowane, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby groźne, obraźliwe, stanowiące mowę nienawiści lub budzące sprzeciw na tle rasowym, etnicznym, lub innym;
 2. do wyrządzenia szkód lub grożenia szkodą nieletnim w jakikolwiek sposób;
 3. do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub statusu lub fałszywego przedstawiania powiązania z osobą lub podmiotem; fałszowania nagłówków lub w inny sposób manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich materiałów przesyłanych za pośrednictwem Usług;
 4. do przekazywania jakichkolwiek Materiałów (poprzez przesyłanie, wysyłanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób) z naruszeniem niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, w tym wszelkich Materiałów, których nie masz prawa udostępniać w ramach jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje poufne, zastrzeżone i informacje poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunków pracy lub w ramach umów o nieujawnianiu);
 5. do przesyłania lub pobierania jakichkolwiek Materiałów (poprzez przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób), które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną, prywatność, jawność lub inne prawa osób trzecich;
 6. do przesyłania (przez przesyłanie, wysyłanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób) wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „maili śmieciowych”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania;
 7. do przesyłania jakichkolwiek Materiałów (poprzez przesyłanie, wysyłanie, pocztę elektroniczną lub w inny sposób), które zawierają wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 8. aby zakłócać normalny przepływ dialogu, spowodować, że ekran „przewija się” szybciej niż inni użytkownicy Usługi mogą pisać, lub w inny sposób działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym;
 9. do zakłócania Usługi lub serwerów lub sieci połączonych z Usługą lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci połączonych z Usługą;
 10. do włamywania się lub uzyskiwania w inny sposób nieautoryzowanego dostępu do Strony Boingo lub innego powiązanego systemu komputerowego, tworzenia nadmiernych wymagań ruchu, wysyłania maili łańcuszkowych, ankiet, konkursów, piramid finansowych lub innych działań, które mogą być racjonalnie uznane za powstrzymywanie innych użytkowników przed użyciem i korzystaniem z Witryny Boingo lub jakiejkolwiek innej strony internetowej lub za zamiar uszkodzenia lub zniszczenia reputacji Boingo lub jakiejkolwiek strony trzeciej;
 11. do celowego lub nieumyślnego naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa, regulacji, wyroku, nakazu sądowego, ustawy, rozporządzenia lub innego obowiązkowego wymogu jakiegokolwiek właściwego organu, w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich zasad dowolnej krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych, w tym bez ograniczeń, nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, amerykańskiej giełdy papierów wartościowych lub NASDAQ oraz wszelkich przepisy mających moc prawną;
 12. do „prześladowania” lub w inny sposób nękania, grożenia lub naruszania praw innych osób; lub gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania lub prób gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody;
 13. w jakikolwiek sposób, który uważamy za nadmierne korzystanie z zasobów Usług; obejmuje to między innymi ciągłe korzystanie z programów lub poleceń, które pobierają dużą część zasobów Usług, takich jak czas procesora, pamięć i / lub przepustowość sieci w Usługach;
 14. w celu odsprzedaży lub reklamowania w celu odsprzedaży Usług bez autoryzacji Boingo; lub
 15. w celu korzystania z Usług jako zamiennika domowego lub komercyjnego dostępu do Internetu (z wyjątkiem indywidualnych posiadaczy kont szerokopasmowych Boingo) lub do przesyłania dużych ilości danych, w szczególności nieprzerwanego przesyłania dużych ilości danych, hostowania serwera internetowego, serwera IRC, lub dowolnego innego serwera, którego określenie w każdym przypadku może być dokonane przez Boingo według własnego uznania;
 16. klienci nie mogą planować ani programować automatycznych loginów do Usług.
 17. połączenia z siecią bezprzewodową nie są przeznaczone do bezpiecznej komunikacji. Zgadzasz się na przesyłanie wszelkich bezpiecznych połączeń na własne ryzyko.

C. Boingo żąda, aby każdy, kto uważa, że doszło do naruszenia DZU, przekazał informacje do odpowiednich kontaktów określonych w niniejszej Umowie o świadczenie usług. Jeśli to możliwe, prosimy o podanie następujących informacji: (i) adres IP użyty do popełnienia domniemanego naruszenia; (ii) datę i godzinę domniemanego naruszenia, w tym strefę czasową; oraz (iii) dowód domniemanego naruszenia. Zgłaszając problem dotyczący niechcianej wiadomości e-mail, podaj kopię wiadomości e-mail z pełnymi nagłówkami, które zazwyczaj zawierają wszystkie powyższe dane. Inne sytuacje będą wymagały różnych metod dostarczania niezbędnych informacji.

D. Boingo może podjąć jedną lub więcej z poniższych czynności lub innych działań niewymienionych na liście, według wyłącznego uznania Boingo w odpowiedzi na naruszenia DZU: (i) wydać ostrzeżenia, pisemne lub ustne; (ii) zawiesić konto lub Usługi (w zależności od przypadku); (iii) rozwiązać konto lub Usługi (jeśli dotyczy); (iv) obciążyć kosztami administracyjnymi i / lub opłatami za ponowną aktywację, przy minimalnych kosztach administracyjnych; lub (v) podjąć kroki prawne, aby zapobiec naruszeniom i / lub zebrać odszkodowanie, do którego jesteśmy uprawnieni, jeśli w ogóle, w wyniku naruszeń.