Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BOINGO WIRELESS®, INC.

Boingo Wireless, Inc. i jej spółki zależne („Boingo”, „my”, „nas” oraz „nasz”) dbają o prywatność i bezpieczeństwo Twoich informacji. Chcemy, aby Twoje doświadczenia z korzystania z usług Boingo® były jak najbardziej przyjemne i satysfakcjonujące, a także abyś czuł się pewnie, wiedząc że twoja prywatność jest respektowana. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze działania związane z przechowywaniem danych osobowych („danych osobowych”), które gromadzimy podczas uzyskiwania dostępu, korzystania z naszej strony internetowej lub Usług. Ta zasada nie dotyczy praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy. Odwiedzając lub korzystając z Witryny lub Usług w jakikolwiek sposób, przyjmujesz do wiadomości, że akceptujesz praktyki i zasady określone w niniejszej Polityce prywatności, i niniejszym zgadzasz się, że będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje w opisany sposób. Wszelkie terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie bez definicji mają znaczenie zgodne z tym zawartych w Warunkach użytkowania Boingo (które są włączone do niniejszej Polityki prywatności). Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, akceptujesz naszą politykę prywatności UE, którą można znaleźć tutaj here.

Zbieranie informacji

Wymagane informację
Boingo zbiera pewne informacje, które są niezbędne do pełnej obsługi konta Boingo. Jako klient zostaniesz poproszony o podanie informacji potrzebnych do utworzenia konta Boingo i wypełnienia zobowiązania do świadczenia usług, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje rozliczeniowe. Boingo może wykorzystywać Informacje do celów redakcyjnych i informacji zwrotnych, celów marketingowych i promocyjnych, do analizy statystycznej, rozwoju produktu i w związku z naszymi partnerami, wydawcami, reklamodawcami lub witrynami powiązanymi.

Informacje fakultatywne
Podobnie jak każda firma zainteresowana przyciąganiem i oferowaniem klientom najwyższej jakości usług, Boingo gromadzi dobrowolnie udzielone informacje demograficzne o naszych klientach. Te pytania mają na celu uzyskanie wglądu w takie rzeczy, jak: w jaki dana osoba znalazła nasze usługi, ich płeć, zawód i preferencje dotyczące podróży oraz praktyki. Ponadto komentarze i zapytania klientów są gromadzone i przechowywane dla każdego klienta, który je wysyła. Informacje te są gromadzone i przechowywane wraz z indywidualnymi informacjami niezbędnymi do obsługi klienta w serwisie Boingo. Boingo od czasu do czasu przeprowadza ankiety wśród użytkowników, aby lepiej ukierunkować naszą ofertę usług dla obecnych i nowych klientów. Czasami dzielimy się zagregowanymi informacjami demograficznymi w tych ankietach z różnymi partnerami biznesowymi. Udział w ankietach naszych klientów jest dobrowolny. Boingo może oferować programy zachęcające dla klientów, odwiedzających stronę internetową Boingo (www.boingo.com), ogółowi społeczeństwa i osobom zidentyfikowanym poprzez bezpośrednie listy mailingowe. Oferty te są promowane za pośrednictwem strony internetowej, w reklamach i komunikatach prasowych. Wymagane informacje obejmują przynajmniej imię i adres e-mail; w niektórych przypadkach klient musi odpowiedzieć na obowiązkowe pytania dotyczące ankiety dotyczące innych danych osobowych lub wprowadzić kod programu. Informacje zebrane w formularzu zgłoszeniowym służą do weryfikacji tożsamości uczestnika, wysłania uczestnikowi powiadomienia e-mail o otrzymaniu zgłoszenia oraz skontaktowania się ze zwycięzcami i / lub odbiorcami nagród. Ponieważ zasady i warunki każdego programu mogą się od siebie różnić, wszystkie informacje o każdym programie są wyraźnie publikowane podczas wydarzenia. Wszystkie takie programy są prowadzone w pełnej zgodności z przepisami federalnymi i stanowymi Stanów Zjednoczonych. Boingo ma i może ustanawiać programy polecające lub inne podobne programy, takie jak program „Powiedz przyjacielowi”. Program „Powiedz przyjacielowi” Boingo umożliwia klientom otrzymanie nagrody dla każdej osoby („Poleconej”), które w wyniku ich rekomendacji również stały się klientami. By klient otrzymał bezpłatny miesiąc usługi w ramach tego programu, (1) Polecony musi zostać subskrybentem Boingo Unlimited i pozostać nim przez ponad 31 dni; (2) Polecony nie może zostać obecny klient Boingo; oraz (3) polecenie nie może być wcześniej przesłane do programu „Powiadom znajomego” przez inną osobę. Istniejący klienci podają adres e-mail poleconego, a Boingo może wysłać wiadomość e-mail do poleconych osób za pomocą adresu e-mail podanego przez klienta informującego o usłudze Boingo. Gdy Boingo gromadzi informacje o użyciu (takie jak liczby oraz częstotliwość odwiedzających witrynę), zazwyczaj wykorzystujemy te dane w formie zbiorczej. Na przykład te dane zbiorcze mówią nam, jak często użytkownicy korzystają z części Usług, abyśmy mogli sprawić, które usługi są atrakcyjne dla jak największej liczby użytkowników. Możemy również przekazywać te zbiorcze informacje naszym partnerom; nasi partnerzy mogą wykorzystywać takie informacje, aby zrozumieć, jak często iw jaki sposób ludzie korzystają z naszych usług, by oni również mogli na ich podstawie zapewnić lepszy komfort użytkowania. Pomiędzy Tobą a Boingo jesteś właścicielem informacji, które przekazujesz firmie Boingo na mocy niniejszej Umowy i możesz zażądać jej usunięcia w dowolnym momencie. Ponadto zgadzasz się udzielać naszej firmie niewyłącznego, nieodwołalnego na całym świecie, wieczystego, podlegającego cesji, sublicencjonowanego, w pełni opłaconego i wolnego od opłat prawa do kopiowania, przygotowywania prac pochodnych, ulepszania, rozpowszechniania, publikowania, usuwania, przechowywania, dodawania, przetwarzania, analizowania, używania i komercjalizacji, w jakikolwiek sposób znany obecnie lub w przyszłości, wszelkie informacje, które podajesz bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Boingo, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie treści, pomysły, koncepcje, techniki i / lub dane generowane przez użytkowników Boingo, bez dalszej zgody, zawiadomienia i / lub rekompensaty dla Ciebie lub osób trzecich.

Informację o położeniu geograficznym
Korzystając z usług Boingo na urządzeniu mobilnym (takim jak laptop lub smartfon), Boingo może zbierać i/lub śledzić pewne informacje o położeniu geograficznym, które pochodzą z korzystania z usługi Boingo, takie jak wzorce użytkowania, wzorce podróży, Internet widoki strony, wzorce ruchu i informacje o Twojej lokalizacji geograficznej. Boingo może wykorzystywać te informacje dotyczące śledzenia i lokalizacji do celów statystycznych lub biznesowych w celu ulepszania naszych produktów, ofert i usług oraz bardziej efektywnego zarządzania naszymi sieciami oraz systemami.

Pliki cookie, sygnalizatory sieci Web i śledzenie kontrolera dostępu do mediów
Aby śledzić ruch na swoich serwerach, witryny internetowe często przechowują mały plik danych na dysku twardym i / lub urządzeniu podczas ich odwiedzania. Plik ten jest powszechnie określany jako „plik cookie”. Plik cookie może zawierać informacje specyficzne dla użytkownika, takie jak identyfikator użytkownika, lub może być używany do utrzymywania połączenia z tobą podczas wizyty (aby można było odwiedzać strony witryny) bez wielokrotnego przepisywania tych samych informacji. Boingo wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wzorców ruchu klientów, utrzymywania połączenia podczas wizyty u nas, śledzenia preferencji oraz diagnozowania problemów na naszym serwerze i administrowania naszą stroną. Pliki cookie mogą odzwierciedlać nie zidentyfikowane dane demograficzne lub inne dane powiązane z danymi, które dobrowolnie nam przekazałeś, np. Twój adres e-mail, który możemy udostępnić dostawcy danych wyłącznie w postaci skróconej, innej niż czytelna dla człowieka. Pliki cookie umożliwiają wejście na wszystkie części strony internetowej Boingo i są używane do zapisania identyfikatora użytkownika na stronie logowania (szyfrujemy identyfikator użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa). Ponadto pliki cookie pomagają nam w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące nawigacji w witrynie, funkcjonalności lub wydajności. Partnerzy mogą również korzystać z własnych „ciasteczek”. JEŚLI NIE CHCESZ UDOSTĘPNIAĆ PLIKÓW COOKIES NA KOMPUTERZE, NALEŻY USTAWIĆ PRZEGLĄDARKĘ, ABY ODMAWIAŁA PRZYJMOWANIA PLIKÓW COOKIE Z SIECIE, NALEŻY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE NIEKTÓRE FUNKCJE STRONY INTERNETOWEJ NIE MOGĄ DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO BEZ FUNKCJI POMOCY ZE STRONY PLIKÓW COOKIES. JEŚLI ODMAWIASZ PLIKÓW COOKIES, PONOSISZ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE WYNIKI UTRATY FUNKCJONALNOŚCI. Nie kontrolujemy korzystania z plików cookie naszych partnerów ani nie śledzimy polityki i wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za informacje zebrane lub śledzone za ich pośrednictwem. Witryny internetowe mogą zawierać plik elektroniczny o nazwie „beacon internetowy”, który pozwala witrynie śledzić użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę lub uzyskać dostęp do niektórych plików cookie. Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w następujący sposób:
  • Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w naszych witrynach internetowych w celu śledzenia klientów rejestrujących się w jednej z lokalizacji naszych hotspotów.
  • Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w naszych witrynach internetowych w celu realizacji sponsorowanych kampanii dostępu lub innych promocji.
  • Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci, aby mierzyć, gdzie klienci opuszczają proces rejestracji, aby poprawić jakość obsługi klienta.
  • Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne do śledzenia klientów, którzy przechodzą przez nasze strony internetowe z reklam lub wyszukiwarek.
  • Boingo może wykorzystywać sygnały nawigacyjne do wyświetlania reklam klientom po opuszczeniu naszych stron internetowych.
Boingo rejestruje również adres MAC (Media Access Controller), IDFA, ADID i numery identyfikatorów urządzeń z karty sieciowej w lub używane z komputerem lub innym urządzeniem, aby umożliwić Boingo wykonywanie naszych funkcji rozliczeniowych z dokładnością oraz w ramach zwykłej działalności.

Informacje zbierane z innych stron internetowych i zasady funkcji „nie śledź”
Poprzez pliki cookie umieszczane w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, możemy zbierać informacje o Twojej aktywności online po opuszczeniu naszych Usług. Podobnie jak wszystkie inne informacje o użytkowaniu, które gromadzimy, informacje te pozwalają nam ulepszać Usługi i dostosowywać Twoje doświadczenia online, a także w inny sposób, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Twoja przeglądarka może zaoferować opcję „Nie śledź”, która umożliwia sygnalizowanie operatorom stron internetowych i aplikacji internetowych i usług (w tym behawioralnych usług reklamowych), że nie życzysz sobie, aby tacy operatorzy śledzili na bieżąco niektóre działania online i / lub na różnych stronach internetowych. Nasze Usługi nie obsługują w tej chwili żądań Do Not Track(Nie śledź), co oznacza, że zbieramy informacje o Twojej aktywności online zarówno podczas korzystania z Usług, jak i po opuszczeniu naszych Usług.

Użycie i ujawnianie informacji
Poza przypadkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności, Boingo nie ujawni żadnych danych osobowych, kontaktów, historii finansowej, historii rachunków ani lokalizacji geograficznej żadnej innej organizacji, chyba że (1) udzielisz Boingo wyraźnej i konkretnej, uprzedniej zgody (na przykład , jeśli zgodzisz się na ofertę sponsoringu od jednego z naszych partnerów), (2) ujawnienie jest związane ze względami bezpieczeństwa narodowego; (3) ujawnienie jest wymagane przez prawo lub przez proces prawny upoważniony przez sąd właściwej jurysdykcji, (4) Boingo podejrzewa oszustwo ze strony klienta z udziałem Boingo, w którym to przypadku Boingo może zbadać i zgłosić wszelkie dowody, w tym dane osobowe, do prawa urzędników odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa oraz do sądów w trakcie dochodzenia środków prawnych i słuszności i / lub (5) składasz zapytanie, prośbę lub skargę, która wymaga kontynuacji, a my udostępniamy Twoje informacje innym osobom w celu zaspokojenia Twojego zapytania. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej polityki prywatności, możemy ujawnić informacje naszym pracownikom, kontrahentom, podmiotom stowarzyszonym, dystrybutorom, sprzedawcom, sprzedawcom i dostawcom, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu, uczestniczą z nami w dostarczaniu lub obsłudze naszej witryny lub dostarczają Ci usługi. Możemy wykorzystywać Twoje informacje w formie zbiorczej lub w związku z naszymi partnerami, wydawcami, reklamodawcami lub witrynami powiązanymi. Boingo może zdecydować się na zakup lub sprzedaż aktywów lub firm, lub połączyć się z innymi firmami lub w nie. W tego typu transakcjach informacje o klientach są zazwyczaj jednym z aktywów biznesowych, które zostałyby przeniesione. Ponadto, jeśli Boingo (lub jego aktywa) zostaną nabyte, lub jeśli Boingo wyjdzie z działalności, ogłosi upadłość lub przejdzie inną zmianę kontroli, Dane Osobowe będą jednym z aktywów przekazanych lub nabytych przez stronę trzecią. Możemy wysyłać Ci e-maile o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, postępuj zgodnie z instrukcjami na dole każdej wiadomości e-mail, aby zrezygnować. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz otrzymywać od nas powiadomień prawnych, te informacje prawne będą nadal regulować korzystanie z Usług, a Ty jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z takimi zmianami prawnymi. W przypadkach, w których Boingo i partner wspólnie promują usługę Boingo, Boingo może przekazać temu partnerowi pewne informacje, takie jak imię i adres e-mail, wyłącznie w celu umożliwienia Boingo i partnerowi oceny promocji. Boingo może kontaktować się z klientami lub odwiedzającymi witrynę w sprawie statusu konta i zmian w tej polityce prywatności oraz wszelkich innych zasad lub umów dotyczących odwiedzających witrynę. Boingo może wykorzystać Twoje informacje do ujawnienia informacji zbiorczych partnerom strategicznym i biznesowym. Uzyskuje się to przez połączenie danych wielu osób o nazwie i innych usuniętych identyfikatorach. Boingo może również tworzyć zbiorcze raporty dotyczące demografii użytkowników i wzorców ruchu. Informacje te mogą być wykorzystane do negocjacji z dostawcami usług, którzy uzupełniają usługę Boingo lub pomagają nam w naszych wysiłkach na rzecz poszerzenia bazy klientów. Zezwalamy reklamodawcom i / lub partnerom handlowym („Reklamodawcom”) na wybieranie danych demograficznych użytkowników, którzy zobaczą ich reklamy i / lub oferty promocyjne, a Ty zgadzasz się, że możemy dostarczyć dowolne informacje, które od Ciebie pobraliśmy w nieosobowych identyfikowalną formę dla reklamodawcy, aby ten reklamodawca mógł wybrać odpowiednią grupę odbiorców dla tych reklam i / lub ofert. Na przykład możemy wykorzystać fakt, że znajdujesz się w San Francisco, aby pokazać Ci reklamy lub oferty dla firm z San Francisco, ale nie powiedziemy takim firmom, kim jesteś. Reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy wyświetlane w naszych witrynach lub usługach, które mogą zawierać funkcję umożliwiającą wprowadzanie adresu e-mail. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić swój adres e-mail w związku z tymi reklamami, rozumiesz, że przekażemy Twój adres e-mail odpowiedniemu zewnętrznemu reklamodawcy; niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk gromadzenia i wykorzystywania takich reklamodawców, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności przed podaniem adresu e-mail w ten sposób.

Poprawianie i aktualizowanie informacji
Jako klient Boingo masz pełną kontrolę nad informacjami, które utrzymujemy, aby Cię doskonale obsłużyć. Możesz zmienić swoje informacje w dowolnym momencie i tak często, jak to konieczne, za pomocą naszej aplikacji do samodzielnej opieki nad swoim kontem, do której dostęp można uzyskać pod adresem: https://my.boingo.com. Możesz także poprosić o zmianę lub usunięcie danych (prośby o usunięcie pewnych informacji mogą wymagać zamknięcia konta), dzwoniąc na następujące numery: Z Ameryki Północnej: 1-800-880-4117 Z Wielkiej Brytanii: Local 0-203-450-6554 Bezpłatny telefon (opłaty od operatora komórkowego będą się różnić) 0-800-032-6793 Przewoźnicy z USA + 1-800-880-4117 Z Japonii: Softbank Telecom 0061-010-800-8804-1170 KDD 001-010-800-8804-1170 NTT 0033-010-800-8804-1170 Przewoźnicy z USA + 1-800-8804-1170 Z Indii: + 1-1310-405-8806 Spoza Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Japonii i Indii: 00-800-2646-4646 Informacje o kliencie mogą zostać wstrzymane lub zwolnione z usunięcia, jeśli jest to wymagane przez prawo, jest częścią dochodzenia w sprawie oszustwa lub jest wymagane do celów rachunkowości i audytu. Zgodnie z art. 1798.83-1798.84 kalifornijskiego kodeksu cywilnego mieszkańcy Kalifornii mają prawo poprosić nas o powiadomienie określające kategorie danych osobowych, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym i / lub stronom trzecim w celach marketingowych, a także informacje kontaktowe dla takich podmiotów stowarzyszonych i / lub osoby trzecie. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz otrzymać kopię tego zawiadomienia, prześlij pisemną prośbę na adres: legal@boingo.com.

Zasady rezygnacji
Jeśli przekazałeś nam środki do skontaktowania się z tobą, możemy użyć tych środków do komunikacji z tobą. Na przykład możemy wysyłać Ci oferty promocyjne w imieniu innych firm lub komunikować się z Tobą w sprawie korzystania z Usług. Boingo automatycznie wybiera klientów do dostarczania Boingo informacji, a także osobną możliwość włączenia się do niektórych usług śledzenia lokalizacji lub otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów. W dowolnym momencie klienci mogą skontaktować się z firmą Boingo, aby zrezygnować z naszych promocji, programów, usług śledzenia lokalizacji lub konkursów za pośrednictwem następującego linku: https://c01.client.boingo.com/unsubscribe/unsubscribe.app. Alternatywnie, klienci mogą nie podawać pewnych informacji podczas zapisywania się do usługi Boingo lub uczestniczenia w niektórych programach i ankietach, chociaż wybór nieudzielenia pewnych informacji może utrudnić nam ukończenie procesu rejestracji. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz otrzymywać od nas powiadomień prawnych, te informacje nadal będą regulować korzystanie z Usług, a Ty jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się ze wszystkimi zmianami prawnymi. Please note that if you do not want to receive legal notices from us, those legal notices will still govern your use of the Services, and you are responsible for reviewing such legal notices for changes.

Zobowiązanie do zachowania prywatności swojej rodziny
Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli stwierdzimy, że zebraliśmy informacje umożliwiające identyfikację dzieci, niezwłocznie usuniemy je z naszego systemu. Zalecamy, aby dzieci w wieku 13-17 lat otrzymywały zgodę rodzica przed uzyskaniem dostępu do usługi Boingo lub wysyłaniem informacji do Boingo lub kogokolwiek innego online. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie próbuj rejestrować się w Usługach ani przesyłać nam żadnych informacji o sobie, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Nikt w wieku poniżej 13 lat nie powinien przekazywać nam żadnych danych osobowych ani usług. W przypadku, gdy dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakieś informacje dotyczące dziecka poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem legal@boingo.com.

Środki bezpieczeństwa
Informacje o Twoim koncie są chronione unikalnym Identyfikatorem użytkownika i hasłem, które zostało Ci wydane. Identyfikator użytkownika i hasło powinny być poufne, ponieważ jest to klucz dostępu do informacji posiadanych przez Boingo o Tobie. Jeśli Twój komputer lub inne urządzenie jest dostępne dla innych osób, wyloguj się z witryny Boingo, zanim je opuścisz. Bezpieczeństwo zapewnia także przeglądarka internetowa, która obsługuje 40, 56 lub 128-bitową wersję szyfrowania za pomocą protokołu bezpieczeństwa SSL (Secure Sockets Layer). Boingo wprowadził wewnętrzne zabezpieczenia w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przypadkowych wycieków i niezamierzonego dostępu do informacji (chociaż niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tej możliwości). Zasadniczo wszyscy pracownicy, kontrahenci i inne firmy zaangażowane przez Boingo są zobowiązani na mocy umowy, poprzez podpisane, wewnętrzne umowy o zachowaniu poufności, do zachowania poufności danych osobowych i nieużywania ich w inny sposób niż jest to konieczne do wykonywania ich pracy za Boingo. Naruszenie tych zasad może doprowadzić do rozwiązania umowy w przypadku pracowników, zerwania zobowiązań umownych w przypadku kontrahentów i innych firm, a także w przypadku sankcji cywilnych i karnych, jeśli jest to uzasadnione prawem i ma zastosowanie. Podczas gdy Boingo stosuje rozsądne środki w celu ochrony bezpieczeństwa informacji, należy pamiętać iż żadne środki bezpieczeństwa nie są niezawodne, a Boingo nie gwarantuje, że Twoje informacje pozostaną poufne. Usługi mogą zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i / lub praktyki na innych stronach. Po kliknięciu linku do innej witryny należy zapoznać się z polityką prywatności tej witryny.

Bezpieczeństwo sieci stron trzecich
Ze względu na globalny charakter naszych usług istnieją miejsca, w których nie można uzyskać dostępu do sieci Boingo Wi-Fi. W tych miejscach możesz (1) ręcznie wyszukiwać dostępne sieci stron trzecich i, jeśli jest to wymagane, wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usługi lub inne umowy typu click-through; lub (2) automatycznie łączyć się z sieciami Wi-Fi innych osób za pomocą narzędzia Boingo Wi-Finder, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej funkcji. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć w naszych FAQ: . Osoby trzecie nie są zobowiązane do przestrzegania niniejszej polityki prywatności w odniesieniu do informacji, które przekazujesz bezpośrednio tym stronom trzecim lub które te osoby trzecie zbierają dla siebie. Nie kontrolujemy witryn osób trzecich, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej witryny lub usług Boingo. W związku z tym niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji udostępnianych stronom trzecim lub gromadzonych przez osoby trzecie, które je obsługują. Przed odwiedzeniem witryny innej firmy, czy to za pomocą Boingo Wi-Finder, ręcznie szukając dostępnej sieci stron trzecich lub w inny sposób, a przed przekazaniem jakichkolwiek informacji jakiejkolwiek stronie trzeciej, należy zapoznać się z polityką prywatności i praktykami (jeśli takie istenieją) każdej strony trzeciej i powinien podjąć kroki niezbędne do zapewnienia dyskrecji, w celu ochrony swojej prywatności.

Firmy stowarzyszone i strony internetowe osób trzecich
W niektórych sytuacjach firmy lub strony internetowe osób trzecich, z którymi jesteśmy powiązani, mogą sprzedawać przedmioty lub świadczyć usługi za pośrednictwem Usług (samodzielnie lub wspólnie z nami). Możesz rozpoznać, kiedy powiązana firma jest powiązana z taką transakcją lub usługą, a my udostępnimy Twoje dane osobowe temu powiązanemu biznesowi tylko w zakresie, w jakim jest to związane z taką transakcją lub usługą. Jedna z takich usług może obejmować możliwość automatycznego przesyłania informacji o koncie osoby trzeciej do profilu usługi lub automatycznego przesyłania informacji w profilu usługi do konta strony trzeciej. Nie mamy kontroli nad polityką i praktyką stron internetowych lub firm osób trzecich w zakresie prywatności lub czegokolwiek innego, więc jeśli zdecydujesz się wziąć udział w jakiejkolwiek transakcji lub usłudze związanej z powiązaną stroną lub firmą, przejrzyj polityki takich firm lub stron internetowych.

Użytkownicy uwierzytelnieni przez Skype
Niniejszym zgadzasz się na ujawnienie przez Skype firmie Boingo informacji dotyczących Ciebie, w tym identyfikatora Skype i szczegółów sesji zainicjowanych w hotspotach Boingo. Rozumiesz, że takie ujawnienie może pociągać za sobą przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską lub kraje zasymilowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z hotspotów Boingo stanowi zgodę na takie ujawnienie i przekazanie.

Zmiany polityki prywatności
Boingo zastrzega sobie prawo, do zmiany, zmiany lub modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie iw dowolny sposób bez powiadomienia i według własnego uznania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z takimi modyfikacjami. Korzystanie z Usług po takim powiadomieniu oznacza akceptację warunków niniejszej polityki prywatności w zmienionej formie.